Swami Satyananda Saraswati
"Joga nije drevni mit zakop u zaborav. To je najvrednije nasleđe prošlosti. Ona je bitna potreba današnjice i kultura budućnosti."

JOGA

Joga od davnina pripada čovečanstvu. Joga je nauka i filozofija ispravnog načina življenja. Ona deluje na sve aspekte ličnosti: telesni, vitalni, mentalni, emocionalni, psihički i duhovni.

Swami Sivananda iz Rishikesha je objasnio jogu kao "... integraciju i harmoniju između misli, reči i dela ili integraciju između glave,srca i ruke."

Reč Joga znači jedinstvo i izvedena je iz sanskritske reči yuj. Na praktičnom nivou joga je sredstvo uravnoteženja i harmonizacije tela, uma i emocija. To možemo realizovati vežbanjem asana(udoban i čvrst položaj tela), pranajama(kontrola vitalne i psihičke energije u telu), mudri(fizički i mentalni stavovi), bandhi(kontrakcijeunutar određenih delova tela), shatkarmi(tehnika čišćenja organizma) i meditacije.

Joga počinje sa telom, praktivoanjem asana koje nam donose unutrašnju ravnotežu, harmoniju i dovode različite funkcije tela u savršenu koordinaciju. Asane podjednako utiču na fizičko telo kao i na um, psihu, emocije i dušu. Sa tela se prelazi na mentalne i emocionalne nivoe. Kombinovanjem asana, relaksicionih asana sa tehnikama disanja i meditacije razvija se svesnost o povezanosti između emocionalnog, mentalnog i telesnog nivoa. Postepeno ta svesnost vodi ka spoznaji suptilnijih nivoa postojanja.

Stara izreka iz Upinišada veoma slikovito i precizno daje definiciju stanja jedinstva ili joge: "Telo su kočije, čula su konji, čulni objekti su putevi, um su uzde, inteligencija je kočijaš, Sopstvo je putnik. Mudar čovek zna da je njegovo pravo "Ja" - Sopstvo, samoispunjeno i samodovoljno onda kada je ujedinjeno sa telom, čulima i umom."

Postoje mnoge grane joge: raja, kriya, hatha, jnana, karma, bakhti, mantra, nada, kundalini, laya i druge. Svaki pojedinac mora pronaći oblik joge koji mu najviše odgovara. Neke blagodeti joge ćete osetiti ubrzo nakon početka praktikovanja, dok je za neka druga poboljšanja potrebno malo više vremena. To je individualna stvar.

JOGA nije religija i ne kosi se sa ničijim uverenjima . Jogičke prakse vas približavaju sopstvu,  Atmi   a samim tim suštini religije u kojoj ste verujući.

Joga kakvu danas poznajemo razvila se u delu tantričke civilizacije koja je postojala u Indiji ali i u svim delovima sveta pre više od deset hiljada godina. Dokazi za to postoje u Južnoj Americi  ( Kolumbiji, Meksiku ) , Skandinaviji , Egiptu , Africi , Rusiji. Arheološki dokazi kao i skulpture  nađeni su svuda po svetu i prikazuju jogičke asane koje su i danas u upotrebi. Zmije u raznim položajima, lingami , meditativni položaji koji se i danas koriste. Ovi arheološki predmeti potiču 2000 do 3000 godina pre Hrista.  Sačuvani su u azijskim narodima koji do današnjih dana neguju jogu kao deo tradicije.

Nije sačuvano mnogo pisanih dokaza jer se jogijsko znanje  , po pravilu , prenosilo usmenim predanjem , od Gurua na učenika. U Rig vedi ( najstariji zapisani tekstovi na svetu ) , jednom od najdrevnijih spisa , joga se povezuje sa dobom  kada se desila izvesna konstalacija zvezda a što su naučnici izračunali da je moglo biti i pre 70.000 godina.

Najraniji poznati tragovi iz ranog Neolita , negde u Satja jugi u početku ljudske civilizacije kao i predmeti pronađeni su u gradovima Harapa i Mohenđo Daro ( današnji Pakistan ) koji su pripadali Hindu – Sarasvati  civilizaciji. U ovim oblastima pronađene su mnoge statue koje predstavljaju bogove  Šivu i Parvati koje izvode razne asane i meditaciju . Te ruševine su bile domovi ljudi koji su živeli u predveskom dobu, pre procvata arijevske civilizacije. Mitovi kazuju da je Šiva bio tvorac joge a Parvati njegova prva učenica.  Šiva se uopšte smatra simbolom vrhunske svesnosti a Parvati predstavlja vrhunsko znanje , volju i akciju i kao takva je odgovorna za celokupnu kreaciju.  Tehnike joge imaju svoj izvor u tantri.

Tantra je kombinacija dve reči , tanoti i trayati, u prevodu znače ekspanziju i oslobođenje . Prvi koraci u tantri poznavanje kapaciteta i ograničenja tela i uma, ona daje tehnike širenja svesnosti i oslobađanje energije , prevazilaze individualna ograničenja da bi se spoznala viša realnost. Joga je i nastala kada je čovek prvi put počeo shvatati svoje duhovne potencijale i pronalazio načine , tehnike da ih razvija i jača.

Tad su mudraci polako počeli razvijati saznanja  o jogi . Često je  skrivana suština joge ili objašnjavana simbolima, jezicima i analogijama. U drevnim vremenima se tehnike joge nisu zapisivale niti pokazivale javnosti. Prenosile su se 1 na 1 , sa učitelja na učenika.  Na osnosu sopstvenog  iskustva , jogi i mudraci su vodili posvećene  .

Prve knjige o jogi bile su drevne Tantre i kasnije Vede, koje su napisane u periodu procvata culture u dolini Indus. . Tada su stihove iz Veda čuli Rišii u stanjima duboke meditacije. Tek u Upanišadama joga poprima precizniji oblik. Ti zapisi čine Vedante, kulminaciju    Veda.

U VI veku pre Hrista u vreme Bude ističe se ideja o meditaciji i etici – moralnosti , a pripremne  vežbe bile su zanemarene. Vremenom se kroz praksu pokazalo da takav pristup stvara ograničenja jogi. Jogi Matsyendrantah je učio svoje sledbenike da telo i njegovi delovi moraju biti pročišćeni pre nego počnu sa meditacijom. Vremenom je to prihavćeno i položaj matsyendrasana je nazvan po njemu. Njegov učenik Gorakhnath je u to vreme pisao knjige o hata jogi na lokalnom dijalektu.

Jedan od najvećih autoriteta hata joge toga doba, Svami Svatmarama j enapisao Hata Joga Pradipika u kojem se nalazio sav skupljen material o hata jogi. U toj knjizi je on umanjio važnost jama i nijama . U toj knjizi Svami Svamarama počinje sa telom te se tek kasnije uvode samokontrola i samodisciplina , kada um postane stabilniji.

O mudracu Patanđaliju se jako malo zna . On je prvi  zapisao i unificirao sistem baveći se radža jogom. Tako su nastale Patanđalijeve sutre.

Uopšteno se nastanak i  razvoj joge može podeliti na 4 glavne istorijske epohe :

 

  1. Pre vedska joga  6500 – 4500 p.n.e. O ovom period se jako malo zna.
  2. Vedska joga 4500 – 1500 p.n.e.

U ovom period je vrhunac civilizacije u dolinama reka Inda i Sarasvati  sa dva glavna mesta Harapa i Mohenđodaro. Ova civilizacija je imala razvijenu kompletnu infrastrukturu : višespratnice sa tačnim planom grada, kanalizaciju, javna kupatila , hramove , politička vlast sa duhovnim vođama na vrhu. Tada su nastale Vede ( od 4 –tog do 3 – ćeg milenijuma p.n.e. ), zatim Purane  ( Šiva Purana, Bagavata Purana ).

Veda znači mudrost, znanje ili viziju. Nastajale su tokom dugog vremenskog perioda i i storičari ne mogu utvrditi tačan period nastanka. Satavljali sui h mnogi mudraci tih vremena. Vede se smatraju za najranijim zapisanim tekstovima, Postoje 4 vede:

RIg Veda – najsvetliji od svih Hindu spisa koji su dobro bramani čuvali od svih koji u to vreme nisu bili inicirani.

Sama Veda , Jađur Veda, Atarva Veda.

Upanišade su kraj Veda i predstavalju zaključak vedskih otkrovenja. Kao takve , ima ih 108, predstavljaju najduhovniji i visoko filozofski deo Veda.

  1. Post vedska joga 1500 – 1000 p.n.e.

Tada se dešava seoba , obzirom da reka Sarasvati presušuje,ka dolini reke Gang. Vede dobijaju i nastavci Bramane u kojima su opisani rituali, mitologija i filozofija , ritualni tekstovi u Aranjake i manje Vede koje se bave ajurvedom , arhikteturom , ekonomijom , lingvistikom i muzikom.

 

  1. Pre klasična joga 1000 – 200 p.n.e.

U ovom period učenja dolaze posle vedskih učenja a pre Patnđalijevih sutra.. Tada nastaju đainizam i budizam , dve religije , nastaju veliki epovi Mahabharata i Ramajana. U okviru Mahabharate se nalazi čuvena Bagavad Gita.  Tada se već organizovano počela razvijati joga kao i samkija filozofija.

Epovi Mahabharate i Ramajane su skup poučnih priča  iz života tog vremena, priče o Bogu Rami , svi sukobi kroz koje je prolazio sa likovima raznih karakternih osobina . Na najpozitivniji način prikazuje idelanog kralja, sluge, brata, žene….

Mahabharata je ep o zaraćenim porodicama i kroz taj prikaz se nalazi duhovni tekst poznat kao Bagavad Gita.

Bagavad Gita je filozofsko delo pisano u formi dijaloga između Boga Krišne i princa, ratnika Arđune. Ovi tekstovi su i  danas primenljivi jer imaju filozofski i duhovni pristup za ispravno i pošteno savladavanje  svih prepreka u životu. Bagavad Gita predstavlja učenje Samkija filozofije u kojoj se nalaze diskusije o granama joge te se tako smatra i prvim delom joge.

U Indiji postoji odavnina 6 sisitema misli, daršana. Pomenuću samo 3 koja sui  danas u upotrebi

Samkija - samkija znači savršeno znanje , predstavlja teoriju joge .

Vedanta – kraj Veda. Vrhunsko krajnje znanje.

Joga – odnosi se kao daršana na Patanđalijeve sutre  i na rađža jogu. Nastale oko               200 p.n.e. ili oko 500 p.n.e. postupni put kroz 196 sutri kako bi se postiogao komletan razvoj ljudskog potencijala.

 

  1. Klasična joga 200 p.n.e. – 500 p.n.e. Mudrac Patanđali je u ovom periodu zapisao Joga sutre kroz osmostruki put i 196 sutri.

 

Post – klasična joga 500 – 1300 n.e.

 

Tada je živeo vrhunski sanijasin i veliki svetac kao i inovator. U VII veku je napisao velika dela Viveka Čudamani, Aparokšanubuti , Atmabod i Soundarjalahari i druga dela koja su zasnovana na Vedanti. Sanijasu je sistematizovao u 10 redova . Začetnik je Advaita Vedanta filozofije.

Tantra u ovom periodu ima sve veći uticaj u Indiji .

Post – klasična joga  1300 – 1700 n.e.

U ovom razdoblju u prvi plan izbijaju Bakti joga i Hata joga. Bakti joga postaje drušveni pokret nasuprot budizmu koji meditaciju stavlja u prvi plan i u kojoj se pominju Bog, vera , devocija. U ovom period su Svami Svatmarama i Deranda zapisali sva svoja iskustva o hata jogi .

Joga 19. i 20. veka

Smatra se početkom savremene joge kada  pišu i javno pojavljuju knjige o jogi. Prvi  zapadni “ekspert “ o jogi je bio Britanac V.V. Atkinson a kasnije je postao i sanijasin. Zatim Šri Aurobindo , takođe govori o teoriji i filozofij joge.

Tada je živeo veliki duhovnik , mudrac , Guru Ramakrišna.  Imao je viziju da za jogu treba i ostali svet da sazna i tako je poslao svog učenika u Ameriku Vivekanandu. On je bio inspiracija i učitelj mnogim značajnim ljudima kao što je Nikola Tesla , Mahatma Gandi .

Istovremeno se rađa linija mističgnog Babađija : Šri Juktešvar , Lahiri Mahasaja , Paramahamsa Jogananda. Interesantno je da su svi bili poreklom iz Bengala.

  1. vek je značajan po tome što se javno počelo pisati o jogi ali ne i po vežbanju.

20 . vek donosi neverovatnu plejadu jogina, Gurua. Na severu se pojavaljuje Ananda Mayi Ma – bakti jogina koja je imala susret sa detetom od 6 godina, koji je kasnije postao Guru Svami Satjananda, zatim njegov Guru Svami Šivanada. Veliki Svami Šivananda je pripadao najvišoj kasti Bramina. Kaže se za njega da je bio vedantin po rođenju. Lekar, jogin , spiritualni učitelj Joge i Vedante, pisac preko 200 naslova, osnivač Divine Life Society koje i danas postoji, osnivač Šivananda ašrama u Rišikešu. Bio je mnogim ljudima inspiracija, podrška.

Severno indijska škola joge I Svami Šivananda njegovi učenici: Svami Višnudevananda, Svami Satčitananda, Svami Venktašenanda, Svami Ćidananda, Svami Šivananda Rada, Svami Satjananda, Svami Sahađananda i svaki je podučavao raune grane joge.

Šivananda je živeo na način koji je opisao ovako : “Unesite svoje srce, um, intelekt i dušu i u ono najmanje što činite. To je tajna uspeha. “

Južno indijska škola joge i Krišnamačarija i njegovi učenici ; Šri Patabi Djojs, BKS Ajengar, TKV Desi Kačar.

Svami Šivanandi sa Severa i Krišnamačarija sa Juga , koji su objavljivali knjige o jogi, o asanama , joga postaje šire poznata svetu. Oni su oformili dve različite vrste škole o jogi.

U XXI veku i dalje joga počiva na istim temeljima, severno indijske i južno indiske škole ali ona postaje pomodarstvo ,  stvaraju se derivati joge i izmišljaju nove asane i tehnike. Akcenat se stavlja samo na fizičko telo . Mali broj jogičkih pravaca ostaje dosledan čistoti i doslednosti tradicije i na taj način odoleva najezdi lažnih Gurua koji nude razne neistinite moći i ostalo .

Jogu ne možemo iskusiti intelektom ona mora postati živo znanje , samo putem kontinuirane prakse. Joga je u ovom veku našla i put do alternativne metode u tretiranju astme dijabetisa, artritisa, visok krvni pritisak, probavne smetnje …. Joga za većinu ljudi sredstvo za održavanje zdravlja i sveopšteg dobrog stanja u ova stresna vremena.

Satjananda joga je holistički stil joge koji se odnosi na celokupnu ličnost a ne samo na telo. Ona je osmišljena na takav način da odgovori potrebama ljudi modernog doba, kombinujući savremenu naučnu misao sa drevnom mudrošću, što donosi kao krajnji rezultat fizičko blagostanje, mentalnu, emocionalnu i spiritualnu stabilnost kao i bolje upoznavanje i otkrivanje samog sebe.

Kroz Satjananda jogu čovek uči da savlada stress, tenziju, nemir i pronađe ravnotežu unutar konflikta u uslovima previranja i u životnim izazovima. Ona ohrabruje razvoj svesnosti i uvodi jogu u naš svakodnevni stil života.

Satjananda joga je bila uključena u brojne naučne studije i eksperimentena kojima se sarađivalo sa naučnicima iz celog sveta.

Postoje četiri nivoa Satjananda joge kroz koje se čovek razvija:

  • 1. joga praksa
  • 2. joga sadana
  • 3. jogički stil života
  • 4. jogička kultura

Svaki stepen, na svoj način, donosi dublji uvid u procesu boljeg poznavanja nas samih, drugih ljudi i sveta oko nas, što u celini donosi poboljšanje u svakom aspektu našeg života.

Danas je Satjananda joga uspešno prihvaćena u mnogim oblastima terapije i obrazovanja u modernom životu. Ona pomaže pojedincima da poboljšaju svoje sposobnosti za život, razviju svoje veštine, i budu spremni da doprinesu razvoju ljudskog društva na odgovoran način.

Joga nam je došla iz pećina i planina, kročila u ustraživačke laboratorije u kojima rade i naučnici i lekari, odatle je ušla u glavne tokove društva i počela da se koristi kao sredstvo i/ili način koji poboljšava ljudsko zdravljei i donosi dobrobit u sledećim oblastima : sportu, industriji, sektorima korporativnog poslovanja, školama i univerzitetima, bolnicama, klinikama i zdravstvenim centrima, domovima za stare i zatvorima.

Satjananda joga ima svoje korene u jogičkoj tradiciji i drevnim filozofijama Tantre, Vedante i Samkije. Satjananda joga u sebi inkorporira prakse iz svih grana joge koje razvijaju celokupnu ličnost čoveka. Ona je živa. Mudrost i učenja koja potiču iz drevne jogičke tradicije su redefinisana na nov način od strane učitelja koji su živeli u prošlosti oi onih koji su danas sa nama, odnosno od strane Swami Šivanande, Swami Satjanande, Swami Nirandžananande, Swami Satjasanganande prilagođena je da odgovori potrebama savremenog načina života ljudi.

Izvor Satjanandašram Grčka

čas integralne joge traje 90 min.

TOP Ovaj web sajt je kreirao BeoHosting.com