Raspored Romena Rolana 66

 ponedeljak 10 i 30h i 18 i 30h
 utorak 18 i 30h
 četvrtak 10 i 30h i 18 i 30h
 petak 18 i 30h

  Raspored za kralja Milutina 34

 utorak i petak od 9 i 45h

INFO:

Čas Satjananda integralne joge traje 90 min.

Čas joge za trudnice traje 60 min.

Čas joge za decu traje 60 min.

Čas joge za starije traje 75 min.

Mogu biti grupni časovi kao i individualni časovi.

TOP Ovaj web sajt je kreirao BeoHosting.com